Facebook
Mn-EDTA 13%

Mn-EDTA 13%

( ITALPOLLINA )


Задайте въпрос за този продукт

Mn-EDTA 13%

EDTA хелатна форма на мангана

Характеристика:
ЕС ТОР

Това е водоразтворим  манганов хелат, служещ като коректор на мангановият недостиг. EDTA хелатният агент гарантира достъпността на мангана в почвата и лесното му усвояване от растенията. Прилага се в случаите на изразен манганов недостиг, при засолени почви или почви с високи стойности на рН или в случаите на високо съдържание на органична материя в почвата.Препоръчва се употреба  през вегетацията  на овощните видове и през първата половина от вегетационния цикъл при зеленчуковите култури.

Гарантирано съдържание: (обем/%)

Водоразтворим манган (Mn-EDTA): 13%.

Приложение:

• Листно торене:
За лозя: 300гр/100л вода
За зеленчуци: 750-1500гр/100л вода
• Чрез капково напояване:
Овощни видове: 75-200гр/ дърво
Зеленчуци: 300-600гр/дка
Лозя: 400-800гр/дка