Facebook
HORIVER
Вижте изображението в пълен размер


HORIVER

( KOPPERT )


Задайте въпрос за този продукт

Жълти лепкави уловки
Използването на лепкави уловки в оранжериите са задължителен инструмент при откриването, мониторинга и частично за контрол на гама от летящи инсекти-неприятели. Те осигуряват ранното откриване на определени неприятели и спестяват разходите при ненужно химическо третиране. Годишно събраните отчитания от уловките ни дават информацията за времето на поява на неприятеля в оранжерията и кога да се очаква неговия пик. Жълтите уловки се използват за откриването на въшки, листоминиращи мухи, белокрилка и скайридни мухи.

Сини лепкави уловки (HORIVER-TR.)
Сините уловки се използват за трипс и скайридни мухи.

Как се използват?
За постигането на оптимален резултат е необходимо да се спазват няколко правила.При високо растящи растения като краставици, домати и пипер (определени сортове), уловките се окачват точно над растенията и се повдигат с растежа им. В случай, че културата е нискорастяща, то уловките се поставят максимално на около 30см над растенията.
Поставете уловките в районите с най-голям риск от нападения: входове, периферии, странични вентилационни отвори. Уловката се сваля, когато достатъчен брой от летящите паразитите са уловени на нея.

Норми
За мониторингови цели се препоръчват 5 уловки на 1 дка. Когато целта е да се постигне контрол на неприятеля, се поставя 1 уловка на 2м2 в т.нар. горещи точки (зони с висока плътност на неприятеля).

Защо HORIVER(-TR.)?

HORIVER(-TR.) е доказал, че е  добър избор. Материалът, от който е изработен е с отлично качество и е безвреден за околната среда.Полиетиленът предпазва неговата първоначална форма при всякакви обкръжаващи го условия. Лепилото не се стича когато е горещо. Периодът му на употреба е един от най-дългите в сравнение с други подобни продукти. При сравнителен тест (фиг. по-долу) с 4 други използвани вида лепкави уловки, HORIVER постигна най-голям брой уловени на него трипс,белокрилка и листоминираща муха.

Размери

HORIVER, както и HORIVER-TR. се предлагат в 2 размера: 25 x 10 см и 25 x 40 см.