FacebookСубстрат

Какво е хидропоника?

Безпочвени култури върху HYDROLIT

Какво е хидропоника?

За термина хидропоника ние говорим когато се отглеждат растения върху субстрати без почва или почвени смески.
С течение на времето, интересът към хидропониката се засилва, поради все по-голямата нужда от повече и по-качествена продукция  получена за кратко време.
Факторите, които създават наи-добрите условия за разширяване и успешното използване на хидропонните култури в България са:

- Усъвършенстване на технологиите, що се отнася до оборудването в оранжериите
- Усъвършенстване на съществуващи технологии относно  храненето на растенията
- Създаването на специален субстрат “хидропонен перлит” HYDROLIT, който успешно реши много от проблемите свързани с използването на други материали и субстрати за безпочвено отглеждани култури.
- Премахването на Метил Бромида, като основен почвен  дезинфектант.

Какво представлява  хидропонния перлит HYDROLIT ?

Суровината за производството на хидропонния перлит  HYDROLIT е минерален ненабъбнал перлит добиван в България в гр. Кърджали.
Суровият перлит  представлява стъкловидна вулканична скала,  формирана от бързо изстинала лава, съдържаща в себе си 3-4% кристална вода.
Процесът  на  добиването  на  перлита  включва   натрошаване  на  скалната  маса на  гранули,
изсушаването им и отделянето им по размери.
Селекцията   на   подходящия   гранулат   за   производството   на   перлит    се   осъществява  в специализирани фабрики.
HYDROLIT    се  произвежда механизирано, без  участието  на  химикали   и  реагенти.  Суровия перлит се загрява до 1000 С, при тази  температура той се разширява (набъбва).
След  това    “набъбналият”  перлит    става  обект   на   доусъвършенстване,  до   постигане   на перфектно качество на продукта.

Опаковка:

Хидропонният перлит HYDROLIT се предлага в готови за употреба полиетиленови контейнери,
с дължина 1 метър, които съдържат 30л. (HYDROLIT 1) или 45л.(HYDROLIT2).
Двете разновидности на контейнерите покриват всички изисквания за гъстота и междуредово разстояние на културите.
Контейнерите са изградени от специален полиетилен, бял отвън и черен отвътре за да предпази корените от пряка слънчева светлина.
Полиетиленът е защитен от химикали и UV лъчи, което му гарантира минимум 3 години живот. HYDROLIT се предлага и в опаковка от 100 литра, по този начин можие да се използва при
култури отглеждани в саксии, кофички, сандъчета и тн.

Физични и Химични свойства на хидропонният перлит

Перлита HYDROLIT съдържа гранули с диаметър от 0,5-2,5мм. Той е много лек (60-80кг/м3) и притежава изключително голяма водозадържаща способност. Притежава 95% порьозност.
Хидропонният перлит е химически и биологично инертен. Йонообменният капацитет на перлита е почти нулева. (незадържа и неотдава йони на растенията)
Това означава, че всички хранителни елементи необходими за растенията могат да бъдат внесени чрез поливката.
HYDROLIT притежава неутрално рН (7,0), което не се променя през периода на използване.
Не съдържа фитопатогени, притежава отлични терморегулиращи своиства.

Хдропонният перлит HYDROLIT срямо останалите видове перлит

Хидропонният перлит HYDROLIT е специализиран висококачествен материал използван изключително като хидропонен субстрат.
Сравнен с обикновенния селскостопански перлит, HYDROLIT показва много важни разлики. Както е известно от много години, селскостопанския перлит се използва при почва и торф за подобряване на физичните им свойства (порьозност,влагоемност и аерация).
Противно на това, хидропонният перлит е създаден да се използва в чиста форма, целяща създаването на идеална среда за развитието на кореновата система.

Характеристика на хидропонният перлит HYDROLIT

- Оптимално въздушно-водно съотношение

Чрез използване на хидропонния перлит ние даваме идеалната въздушно – водна пропорция за кореновата среда. Това означава,че през зимата ние нямаме преовлажняването на почвата, което от своя страна дава предпоставки за развитието на растителни патогени и слабо функциониране на кореновата система и е основен проблем при органичните субстрати и каменната вата.
През горещите летни месеци ние можем да осигурим идеалното количество от леснодостъпна вода за растенията, като по такъв начин ние преодоляваме видимият проблем от по-малкото
количество достъпна вода при използването на едър селскостопански перлит или пемза.
Задържащият капацитет на водата при HYDROLIT е значително по-голям, сравнен с едрият селскостопански перли, както сами може да видите от диаграма 1.Това е така защото хидропонният перлит задържа повече вода при равен обем вода, спрямо селскостопанският перлит.
Това свойство на     HYDROLIT    дава възможност на субстрата да доставя на корена без проблем достъпна вода, дори при екстремни условия на изпарение.
Комбинацията от точното количество перлит (в литри за растение) заедно с подходящия качествен перлит (HYDROLIT), представлява най-добрият и точен пакет, даващ ни идеалният хидропонен субстрат който предлага:

а) Оптимално въздушно-водно съотношение.
б) Идеалното количество достъпна вода за всяко растение.
в) Елиминиране на възможността за водна загуба от кореновата система дължаща се на повърхностни изпарения (за разлика от системите за култивиране в саксийки или канали).

За пример HYROLIT 1 контейнери, който садържат 30литра хидропоннен перлит и са направени за 3 доматени растения , задържа 15 литра вода след всяка поливка (в същия случаи каменната вата задържа само 11литра).
Очевидно е, че контейнирите с перлит прeдлагат по-добри условия за разтеж на корена осигурявайки на растенията оптимален воден запас.
Тази способност на субстрата да задържа вода е от изключително значение и по специално в случаите на аварии в поливната система или в електрическото захранване.
Ние трябва да отбележим, че всичко това е възможно, само когато имаме дренажни отвори на дъното на контейнера, осигуряващи свободно изтичане на излишния хранителен разтвор.
HYDROLIT е единствения хидропонен субстрат, който дава възможност на дъното на контейнера да се образува тънък филм от хранителен разтвор. Това е възможно, когато дренажните отвори бъдат пробити на височина 1см. от дъното на контейнера.
Като резултат на това хранителният филм се задържа на дъното на контейнера, което увеличава общото количество депонирана вода в субстрата.
Това уникално предимство на HYDROLIT дава възможност за редуциране на дневните поливки без всякакъв риск за растенията.Това е много важно там където има недостиг на вода и чести авариии в напоителната система.

- Капилярни своиства

Друга важна характеристика на HYDROLIT е капилярното привличане на водата, което позволява по-доброто хоризонтално отколкото вертикално придвижване на водата спрямо общия обем. Като сравнение, при селскостопанския перлит не се наблюдава никакво хоризонтално движение а само вертикално.
Това е така поради голимия диаметър на гранулите и големите им пори.
Възходящото движение на водата от хранителното депо на дъното на контейнера е характерно само за HYDROLIT.
Чрез този метод ние имаме движение на водата и в двете посоки (надолу и нагоре). Всичко това води до спестяване на вода пари и торове.
Освен спестяването ние постигаме едно равномерно разпределение на хранителния разтвор в целия обем перлит.

- Дренаж

Хидропонният перлит е единственият материал, който може да бъде промит от всякакъв хранителен разтвор без това да бъде проблем за растенията. По този начин лесно могат да бъдат възстановени стойностите на рН и ЕС в контейнера.
Това е от голямо значение за хидропонния субстрат, защото ни дава възможност да възстановим идеалното съотношение между хранителните елементи и точните рН и ЕС стойности, в случай на грешка в храненето, завишаване на ЕС стойностите в кореновата система или промяна в оптималното рН.

- Химически свойства

Известно е че неорганичните материи не задържат и не освобождават йони.
Това означава, че храненето на растенията в хидропонният перлит е абсолютно под контрол и реакциите на растенията са напълно предсказуеми, докато органичните материи винаги задържат в себе си някой елементи и освобождават други.
Това води до хранителен дисбаланс и трудност при определянито на точните хранителни елементи от които се нуждае растението.

- Стабилност на субстрата

HYDROLIT има продължителност на използване не по-малко от 3 години за градински култури и 5 години при отглеждане на цветни култури.
Това означава, че за този период субстрата успява да запази своите оптимални физични свойства.
Органичните матирии и каменната вата показват сериозни структурни изменения с течение на времето, което води до нарушаване на оптималното развитие на растенията.
Освен това органичните материи биват заразявани и разлагани от микроорганизми.

- Представяне на субстрата

Хидропонният перлит е най-предпочитаният субстрат за повечето средиземноморски страни,
поради доброто си представяне лри тези климатични условия.
Експериментът, който бе направен в Алмерия, Испания, доказва предимствата на хидропонният перлит спрямо всички останали субстрати и каменната вата.
Това обяснява защо над 50% от хидропонно отглежданите култури в испания са на перлит и
едва 25% на каменна вата.

Такава е ситоацията и в останалите средиземноморски страни, къдедо перлита доминира като хидропонен субстрат.

- Спестяване на вода и торове

Хидропонният пирлит HYDROLIT предлага маскимално спестяване на вода и торове спрямо всички останали хидропонни субстрати.
Това е доказано, чрез експеримент проведен извън Испания. Количеството вода за килограм произведена продукция при перлита е равно с това при почва, докато при каменната вата
количеството на изразходваната вода е по-високо.

Повече и по-задълбочени изследвания са проведени от Испанския Държавен Изследавателски център (Estacion Experimental La Nacla, C.Rural de Granada). Резултатите са публикувани в международни научни списания (Cultivos Sin Suelo: Hortalizas en clima Mediterraneo, Ed.de Horticultura, 1993. 109- 113).
В този зксперимент са били заложени краставични растения в почва, перлит и каменна вата.
Резултатите са както следва:
Полученият добив от каменна вата е с 20% по-висок от този на почва, в същото време добивът от перлит бе 25% по-висок от този на почва
- Като заключение плодовете от първо качество при каменната вата са 69%, при перлита са 75%
- Средното тегло на плодовете на почва -284гр.,при каменна вата-244гр. и 268гр. при перлит
- Крайната водна консумация е 251л/м2 при отглеждане на растенията на почва, 498л/м2 при каменната вата и 360л/м2 при перлита, което означава (100% повече вода при каменната вата и
43% повече вода при перлита спрямо почвата).

- Консумацията на вода за килограм плодове е 47,2л/кг. на почва, 77,1л/кг. при каменната вата и
54,3л/кг. при перлит

Като заключение отглежданите на перлит краставици дават повече и по-качествени плодове и постигат 42% спестяване на вода и торове спрямо каменната вата.

- Предимства на субстрата при засолена вода

Из между всички субстрати хидропонният перлит дава най-добри добиви, при поливна вода с лошо качество (високо ЕС на поливната вода).
В Тунис хидропонният перлит е единствения субстрат на, който се отглеждат домати и пъпиши използвайки поливна вода с ЕС =3,5mS/cm
В експеримент проведен извън Испания от института (АTSIA-Madrid & Estacion Experimental Las Palmerillas, C.Rural de Almeria) върху каменна вата и перлит са заложени доматени растения поливани с вода с EC = 3,0 mS/cm.
Резултатите показват, че добивът при каменната вата е 12,62 кг/м2, при перлита добива е
16,72 кг/м2 ( 33% повече)

- Изолационни свойства

HYDROIT притежава завидни изолационни свойства.

В резултат на това средната температура на корена през зимата е висока и значително по-
ниска през лятото сравнена с въздушната температура в оранжерията.
Това е неоспоримо предимство на хидропонният перлит спямо останалите субстрати.
Високият изолационен капацитет на хидропонният перлит се дължи на: а) големият обем на контейнерите.     б)     високото     въздушно     съдържание     между     гранулите.    в)     факторът електропроводимост е много по-малък от колкото при, който и да е друг подобен субстрат.

- Цена на инсталиране на субстрата

Цената на хидропонния перлит е най-ниска спрямо всички останали субстрати и е равна на цената на едно едногодишно обеззаразяване с Метил Бромид или Базамид Гранулат.
Накратко отглеждането на култури върху хидропонен перлит е една от най-икономически изгодните системи гарантираща безопасност и осигуряваща удовлетворение от икономическия резултат.

- Повторно отглеждане в същия контейнер

HYDROLIT е гранулиран материал.Това дава на новите корени да намерят достатъчно място за развитие въпреки, че старите корени (от предходното растение) са все още в контейнера.
Това свойство помага на перлита да бъде разсаждан многократно през времето му на експлоатация, като не му позволява да губи своята порьозност.
Каменната вата разсадена повторно губи добрата си структура и порьозност особено през втората и третата година.

- Цена на разсаждане

Без да се взема под внимание ниската цената на     първоначалната инсталация, всяко следващо разсаждане в същия контейнер с HYDROLIT не струва нищо, за разлика от каменната вата.

Специфичното е, че разсада може да се отглежда в сандъчета или кофички с перлит или торопочвена смес, които са много евтини. Всяко растение се разсажда заетно със субстрата от сандъчето или кофичката директно в контейнера с перлит.
Противно на това, при каменната вата производството на разсад е много по-скъпо, защото се използват специални кубчета, които са значително скъпи.

Като алтернатива на това при HYDROLIT можем да използваме предварително разпробити с множество дупки саксийки за разсад, които се пълнят с хидропонен перлит.

Когато растенията са готови за разсаждане, ние просто поставяме саксийката върху контейнера с перлит точно, както при каменната вата.
Корените на растенията     лесно проникват в контейнера през отворите на саксийката, като осигуряват на растенията бърз растеж.

- Насищане на контейнерите с вода

Факт е, че веднъж оставена да изсъхне, каменната вата неможе отново да адсорбира вода. Това означава, че производителите трябва да поливат независимо от това, че във ватата няма растения.
Този проблем не съществува при хидропонния перлит. HYDROLIT може да бъде изсушаван и повторно напояван толкова пъти колкото е необходимо. В този случай е налице максимално спестяване на вода.

- Лесно боравене с материала

HYDROLIT е много лек и лесно се борави с него, изисква минимални средства за ръчен труд при неговото инсталиране.

- Замърсяване на околната среда

Веднъж използвана каменната вата се превръща в бреме, тъй като неможе да бъде разградена или използвана за други цели. Следователно тя замърсява околната среда.
Противно на това хидропонният перлит може да се използва отново, като почвен подобрител на глинести и тежки почви и като компонент към торопочвени смеси.
Това е едно много голямо предимство за хидропонния перлит, правейки го един полезен материал за околната среда

Приложение на HYDROLIT

Като субстрат за безпочвени култури хидропонният перлит е известен в много страни, като
Гърция, Италия, Испания, Израел, Франция, Холандия, Шотландия, Тунис и др.
Подходящи култури за отглеждане върху HYDROLIT са: домати, краставици, пипер,
патладжан, ягоди, салати, рози, гербери, карамфили и др.
Резултатите са повече от добри, като се създава тенденция за постоянно нарастване на пазарният дял на перлита спрямо останалите субстрати като каменна вата и кокосови стърготини.

Тхническа подръжка

Успешното приложение на HYDROLIT до голяма степен зависи от техническата помощ предлагана от Интеркроп ЕООД.
Усилията на специалистите от компанията са насочени към:

- дизаин и инсталация на хидропонната система
- предотставяне точни рецептури за хранителни разтвори съобразно насаждението, сезона състоянието на околната среда и на типа хидропонната инсталация.
- чести посещения на клиентите с цел наблюдиние на растенията
- мониторинг и уточняване на вегетативните показатели
- консултации относно отглеждането, напояването, торенето, растителната защита и тн.
- химически анализ на вода и хранителни разтвори